iNSnet DuurzaamheidMonitor
terug naar insnet

Duurzaam gedrag inzichtelijk gemaakt

Wat zet consumenten aan tot duurzamer (koop)gedrag en wat zijn mogelijke belemmeringen daarvoor?

Dat is de centrale vraag van de Duurzaamheid Monitor, het jaarlijkse onderzoek van stichting iNSnet, dat samen met Flycatcher Internet Research wordt uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op kennis, houding en vooral gedrag van mensen in relatie tot duurzame ontwikkeling, milieu en klimaat. Kortom: wat weten we over duurzaamheid, welke invloed heeft deze kennis op onze standpunten en hoe bepaalt dat ons (koop)gedrag.

De uitkomsten zijn verhelderend. Beleid van overheden en organisaties blijkt soms haaks te staan op de prikkels, waarop mensen aangeven te zullen reageren. Anderzijds geven de resultaten inzicht in kansrijke profielen voor succesvolle nieuwe producten, initiatieven of campagnes.

Op deze site kan een korte samenvatting worden gelezen. Een uitgebreide samenvatting en het complete rapport kunnen worden besteld door middel van het formulier. En er kan contact worden gelegd voor een informatief gesprek over deelname aan volgende edities van de Duurzaamheid Monitor.De Duurzaamheid Monitor is een activiteit van stichting iNSnet. Alle rechten voorbehouden, overname van gegevens is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van stichting iNSnet. Aan de Duurzaamheid Monitor namen tot nu toe deel: