cso chief sustainability officer

Het perspectief dat zinvolle en geloofwaardige duurzaamheidsrapportage een essentiële vereiste is voor elk verantwoordelijk bedrijf, wordt steeds meer aanvaard, door veel bedrijven over de hele wereld. Toch kan rapportage niet op zichzelf staan. Duurzaamheid is een kritisch aspect van de bedrijfsstrategie en de operationele besluitvorming, dat via een transformatief proces in het bedrijfs-DNA moet worden verankerd.

Dat proces vergt tijd en vereist sterk leiderschap op het niveau van de C-suite, wat heeft geleid tot de opkomst van de Chief Sustainability Officer (CSO). Minder dan twee decennia geleden was een CSO een noviteit. De eerste bekende CSO-benoeming was Linda Fisher bij Dupont in 2004. In 2011 waren er 29 CSO’s bij beursgenoteerde ondernemingen in de VS – en in 2020 namen Fortune 500-bedrijven meer CSO’s in dienst dan in de drie voorgaande jaren samen.

Zich bewust van de cruciale rol van maatschappelijke organisaties bij het versnellen van maatregelen van het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid, heeft het Prince of Wales’s Sustainable Markets Initiative in 2020 de Sustainable 30 Group gelanceerd. De groep bestaat uit maatschappelijke organisaties van een aantal van de invloedrijkste bedrijven ter wereld en heeft als doel “samen te werken aan initiatieven en acties om duurzame stakeholderwaarde te helpen beschermen en stimuleren”.

Aan de slag met ESG-risico’s

De rol van de CSO omvat steeds meer mandaten en taken te midden van de vele duurzaamheidsuitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd. In het recente rapport van Deloitte, The Future of the Chief Sustainability Officer, wordt benadrukt hoe de veranderingen in de externe omgeving van bedrijven het toezicht van belanghebbenden verscherpen, waardoor de aandacht voor risico’s op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (Environmental, Social, and Governance – ESG) toeneemt.

Ondanks deze realiteiten, die nog worden versterkt door de druk van de COVID-19-pandemie op de weerbaarheid van bedrijven, wordt de noodzaak van een CSO nog steeds niet door alle grote bedrijven gelijkelijk omarmd. Sommige zijn nog niet zo ver gevorderd met het bepalen waarom en hoe zij duurzaamheid, mogelijk gemaakt door transparantie, in hun bedrijfsfuncties en -processen kunnen integreren.

Tegen deze achtergrond heeft het Global Reporting Initiative (GRI), leverancier van ‘s werelds meest gebruikte en betrouwbare normen voor duurzaamheidsrapportage, in juli een webinar gehouden met als thema “Hebben bedrijven een Chief Sustainability Officer nodig?”. Het zal geen verbazing wekken dat de bevindingen van de sessie een ondubbelzinnig “ja” waren. Dit was de eerste aflevering van een zevendelige reeks Building Leadership for Sustainable Business-experts, die loopt tot juli 2022. De volgende aflevering is een evenement in september over het afstemmen van duurzaamheid en risicobeheer.

Door middel van persoonlijke gesprekken met zes vooraanstaande maatschappelijke organisaties en voorvechters van duurzaamheid in Zuidoost-Azië werd duidelijk waarom een maatschappelijke organisatie onmisbaar wordt, wat hun kerncompetenties, vaardigheden en leiderschapseigenschappen zijn, en hoe de maatschappelijke organisatie in de toekomst van cruciaal belang zal zijn voor de uitvoering van succesvolle bedrijfsstrategieën.

Competenties voor CSO-leiderschap

Herry Cho, Managing Director en Head of Sustainability and Sustainable Finance bij de Singapore Exchange (SGX), ontkrachtte de mythe dat het bevorderen van duurzaamheid ten koste gaat van winstgevendheid. Volgens Cho zijn de financiële en niet-financiële prestaties en effecten “met elkaar verweven door ESG-analyses” – en stelt de commerciële instelling van de CSO hem in staat “waarde toe te voegen aan elke functie in de organisatie” – door te anticiperen op duurzaamheidsrisico’s en -kansen die van invloed kunnen zijn op de financiële en strategische positie van de organisatie.

De CSO daagt het traditionele begrip van leiderschap uit, volgens Yvonne Zhang, Deloitte Southeast Asia Sustainability Leader. Volgens haar kunnen de leiderschapskwaliteiten van de CSO worden omschreven als ‘C’ voor ‘geloofwaardigheid’, ‘S’ voor ‘sense-making’ en ‘O’ voor ‘orchestratie’. Als zodanig speelt de CSO een cruciale rol bij het helpen van bedrijven om te begrijpen wat er buiten de organisatie gebeurt, ter ondersteuning van beslissingen die “ontwrichting, innovatie en rentmeesterschap omhelzen… De meervoudige taken en hybride rollen kunnen een CSO ertoe aanzetten om zowel in het heden te leven als op de toekomst te anticiperen”.

Esther An – CSO voor City Developments Limited (CDL) in Singapore – besprak de belangrijkste lessen die ze de voorbije 20 jaar heeft getrokken uit haar reis naar MVO en duurzaamheid. Volgens haar moet een CSO iemand zijn die geeft om het milieu en de gemeenschap in het algemeen, die zich inzet om goed te doen en goed te doen, en die creatief en communicatief is bij het uitstippelen van een op duurzaamheid gerichte strategie die impact heeft.

Darian McBain, Global Director, Corporate Affairs and Sustainability van Thai Union, benadrukte dat passie de CSO drijft om zowel een vechter als een collaborateur te zijn. Zoals zij het stelt, is de CSO niet bang om iets door te drukken omdat dat het juiste is om te doen, door samen te werken met mensen binnen en buiten de organisatie om verandering tot stand te brengen. Dr Simon Lord – een onafhankelijk duurzaamheidsadviseur, wetenschapper en voormalig CSO van Sime Darby Plantation – voegde hieraan toe dat doel en prestatie even belangrijk zijn voor de CSO. Zonder een duidelijk doel kan men niet goed presteren, en prestaties versterken het doel.

In het begin kan de verankering van duurzaamheid in de organisatie enige kosten met zich meebrengen. Maar volgens Ignacio Carmelo Sison, Chief Corporate Officer van Del Monte Pacific, “zijn de kosten van investeren in duurzaamheid op de lange termijn lager dan de kosten van niet-investeren. Verstoring, in de negatieve zin, zou een grotere kostenpost zijn – of het nu gaat om het milieu, de maatschappij of de bedrijfsvoering. Duurzaamheid is in wezen het tegenovergestelde van ontwrichting. Bedrijven moeten daarom investeren in het heden om de toekomst veilig te stellen. Dit is de essentie van duurzaamheid en de CSO heeft een sleutelrol om samen met stakeholders te werken aan het toekomstbestendig maken van de organisatie.

Hoe nu verder met de CSO?

Bedrijven kunnen niet overleven in een wereld die steeds volatieler, complexer en onzekerder wordt zonder duurzaamheid tot de kern van hun activiteiten te maken. Toch is het niet gemakkelijk om aan de juiste mensen met de juiste vaardigheden op het gebied van duurzaamheid te komen. Zoals blijkt uit een analyse die GreenBiz deze maand heeft gemaakt, is PwC van plan om tegen 2026 100.000 ESG-banen te creëren, wat de huidige situatie weerspiegelt waarin de vraag naar duurzaamheidsprofessionals veel groter is dan het aanbod.

Het mandaat van de CSO zal naar verwachting blijven evolueren, terwijl een grondig inzicht in duurzaamheidsprestaties waarschijnlijk een steeds grotere vereiste zal zijn voor veel andere senior functies – of het nu gaat om Chief Financial Officer, Chief Risk Officer, of helemaal tot aan CEO. In de ideale situatie is een CSO overbodig en is duurzaamheid effectief geïntegreerd in alle activiteiten, praktijken, producten en diensten van het bedrijf.

Tot het zover is, is de CSO een blijvertje. Door visie, passie en doelgerichtheid in het leiderschapsteam te brengen, zullen zij in de voorhoede staan van het vormgeven van de organisatorische transformatie die nog steeds nodig is om een duurzame en succesvolle toekomst te bereiken.

Dr. Allinnettes Adigue is hoofd van de GRI ASEAN Regional Hub in Singapore.